Історія видавництва

ІСТОРІЯ ДНВП «КАРТОГРАФІЯ»

3 березня 1944 року була створена Київська картографічна фабрика.
19 квітня 1944 року видано наказ № 1 про початок діяльності фабрики. Цей день і вважається датою заснування підприємства.

В історії розвитку підприємства виділяють 3 етапи:

1944 – 1975 рр.

На першому етапі підприємство функціонувало як картографічна фабрика, укладання карт мало допоміжне значення. Основним видом діяльності фабрики було друкування накладів картографічної продукції.
У 1962 р. його було перейменовано на Фабрику № 1 ГУГК СРСР.
За цей період виготовлено понад 6 млн примірників навчальних карт, 13 млн довідкових карт, 500 тис. туристських карт, 344 тис. номенклатур топографічних карт.

1976 – 1994 рр.

Після реорганізації Фабрики №1 у Науково-редакційне картоукладальне підприємство (НРКП), основним завданням колективу стає укладання та підготовка до видання тематичних картографічних творів.

З 1989 р. підприємство має назву Київське НРКП ВКО «Картографія»,  а з 1 квітня 1993 р. реорганізоване у Науково-дослідне та експериментально-виробниче підприємство картографії (НВП «Картографія»). Основна частка робіт підприємства з підготовки картографічних творів до видання, що становила понад 75% від загального обсягу його продукції, визначалася на цьому етапі централізованим держбюджетним планом діяльності Головного управління геодезії та картографії при Кабінеті Міністрів СРСР (з 1992 р. цю функцію виконувала вже Укргеодезкартографія).

З 1995 р. Підприємство працює в умовах ринкової економіки, самостійно плануючи картографічні роботи і здійснюючи реалізацію готової продукції.
У січні 1998 р. завершилася технологічна реконструкція виробництва – перехід на комп’ютерні технології створення карт, що дало змогу суттєво скоротити терміни виготовлення карт, підвищити якість зображення картографічної інформації, розширити тематику видань. Частка державного замовлення на виконання картографічних робіт у загальних обсягах виробництва підприємства зменшилась до 2–3%.

Від 1 січня 2001 р. підприємство називається Державним науково-виробничим підприємством «Картографія».
У конкурентному картографічному середовищі України ДНВП «Картографія» зуміло зберегти провідні позиції з більшості напрямів тематичного картографування і суттєво підняти загальний рівень національного картовидання.