Планово – виробничий відділ

У відділі здійснюється підготовка перспективних тематичних та річних планів випуску видань, а також планів по тиражуванню.
Проводиться розробка фінансового плану підприємства та забезпечення перспективного і поточного прогнозування економічних показників діяльності підприємства.
Удосконалюються форми та системи оплати праці, преміювання працівників на підприємстві.
Здійснюється ведення замовлень на виконання робіт на підприємстві.
Приймаються замовлення на договірні роботи з надаванням економічної обгрунтованості вартості договорів та візування всіх документів, що стосуються господарської діяльності підприємства.
Забезпечується доведення планових завдань структурним підрозділам підприємства.
Проводиться статистичний облік з усіх виробничих та техніко-економічних показників роботи підприємства. Готують періодичну звітність у встановлені терміни. Займаються систематизацією статистичних матеріалів.