Муніципальна ГІС

Муніципáльна ГІС (МГІС) – комплекс методологічних, організаційних, програмних, технічних і інформаційних засобів, покликаних підвищити ефективність управління інфраструктурою міста на основі застосування новітніх інформаційних технологій.

Муніципальна ГІС забезпечує:

 • Розвиток економіки регіону завдяки найліпшомувикористанню місцевих ресурсів на основі розробки кількох варіантів;
 • Зниження соціальної напруги завдяки створеннюмеханізмів зворотного зв’язку;
 • Підвищення безпеки життя громадян, захист екологіїзавдяки залученню громадських організацій і населення доаналізу місцевих проблем і стратегічного спланування;
 • Підвищення ефективності управління соціальноюсферою.

Муніципальна геоінформаційна система містить у собі перелік картографічної інформації в цифровому вигляді, виконаний в єдиній системі координат, загальній системі класифікації об’єктів місцевості і в загальних правилах відображення:

 • Растрова топографічна карта м 1:2000 м.Київ
 • Ортофотоплан Деснянського району 2011р.
 • Базова карта Деснянського райну
 • Базова карта Google супутник
 • Базова карта Google гібрид
 • Базова відкрита карта вулиць(Openstreetmap)

Крім картографічних матеріалів, система містить потужні структуровані бази даних і повнофункціональні інформаційні системи у взаємодії з цифровою векторною картою.

image001

Основні цілі системи

– створення досконалої структурно-функціональної організації території міста;

– підвищення ефективності управління комплексом ресурсів території.

До основних завдань системи можна віднести:

 • Формування єдиного інформаційного простору між службами і відомствами міста для зберігання та обміну інформацією про території. Єдиний інформаційний простір містить дані про території (землях, об’єктах, речові права тощо), пов’язані з картографічною основою.
 • Створення сховища реєстрової інформації про територіальні об’єкти, майнових правах на них, вартість, умови користування, технічних даних та інше.

Інформаційна підтримка жкг діяльності.

 • Пооб’єктний облік міської нерухомості, інформаційна підтримка кожного об’єкта протягом його життєвого циклу.
 • Організація єдиного електронного чергового плану.
 • Облік і паспортизація інженерно-мережних об’єктів, формування графіків планово-попереджувальних ремонтів.
 • Формалізація і автоматизація внутрішніх процесів в організаціях, що мають відношення до територіального управління.

Реалізація системи внутрівідомчого та міжвідомчого документообігу

Вікно перегляду основної інформації